معرفی سفیر یا نمایندگی
رسانه ها در ایران

معرفی

 

وضعیت رسانه های گروهی در ایران

با توجه به تحولاتی که در عرصه تکنولوژی ارتباطات صورت گرفته است، رسانه های گروهی نقش فزاینده ای  در معادلات داخلی و بین المللی کشورها بازی می کنند.
جمهوری اسلامی ایران که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان یک مدل حکومتی جدید و تاثیرگذار و بخاطر ایستادگی در برابر قدرت‌های زورگو همواره مورد هجمه گسترده تبلیغاتی استکبار جهانی قرار داشته و در فضای رسانه ای جهان کشوری خبرساز بوده است، متناسب با نیازها و اقتضائات داخلی و به منظور روشنگری و مقابله با جریان سازی رسانه ای در سطح جهان علیه خود، گامهای بلندی برداشته است. تنوع شبکه های صوتی و تصویری و پخش برنامه ها به زبانهای مختلف، شکل‌گیری خبرگزاری‌های جدید و افزایش تعداد روزنامه ها و نشریات داخلی از جمله اقدامات ارزشمندی است که در فضای رسانه ای کشور برداشته شده است. فهرست اهم رسانه ها گروهی در جمهوری اسلامی ایران بشرح ذیل می باشد.

1- رادیو وتلویزیون

2- خبرگزاری ها

3- روزنامه های فارسی زبان

4- روزنامه های اقتصادی

5- روزنامه های انگلیسی زبان

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو