معرفی سفیر یا نمایندگی
مهر خروج مکرر

مهر خروج مکرر (مهر سبز)

 

از تاریخ 1386/9/1 در گذرنامه های جدید مهر خروج مکرر چاپ نمی گردد. هموطنان مقیم هلند که محل اقامت مندرج در صفحه 3 گذرنامه آنان، کشور هلند قید شده است، می توانند به دفعات به ایران ورود و خروج داشته باشند، بشرطی که مدت اقامت ایشان کمتر از یک سال تمام باشد. 
در صورت اقامت بیش از یک سال، پس از اخذ نامه مبنی بر اقامت در هلند از اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه و ارائه آن به اداره كل گذرنامه نيروی انتظامی، می توانند مجوز خروج یکبار از کشور را دریافت نمایند.

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو