چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
صدور شناسنامه

متقاضیان زیر 15 سال

انتخاب نام برای فرزند

طبق ماده بيست قانون ثبت احوال كشور انتخاب نام با اعلام كننده (پدر و مادر) است. اما بعضی از نامها بدليل عدم تناسب نام با جنس نوزاد يا دارا بودن معنی غيرقابل قبول و... در اين قانون غيرمجاز اعلام گرديده است.

از اينرو سازمان ثبت احوال فهرستی از نامهای مجاز و غيرمجاز را تهيه نموده است. چنانچه نامی که هموطنان برای فرزندشان انتخاب نموده اند از نامهای معروف و متداول نيست، با مراجعه به اين فهرست ميتوانند از مجاز ياغيرمجاز بودن نام مورد نظر مطلع شوند.
قبل از انتخاب نام (خصوصاً نامهای غير متداول) مجاز يا غير مجاز بودن نام را از سفارت سؤال نمائيد تا سفارت، پس مراجعه به فهرست ثبت احوال، والدين را مطلع نمايد.
چنانچه نامی را که والدين انتخاب كرده اند در هيچکدام از فهرستهای نامهای مجاز يا غير مجاز موجود نباشد، والدين ميتوانند با ارسال نامه ای دلايل مجاز بودن نام مدر نظر خود از جمله وجود آن در ادبيات فارسی و فرهنگ اسلامی و يا متداول بودن آن در منطقه خاصی از ايران را ارائه نمايند. سفارت موضوع را به اداره ثبت احوال منعكس می نمايد و درصورت دريافت موافقت، شناسنامه صادر ميشود.
چنانچه نام انتخاب شده برای فرزند غير مجاز باشد و برای وی گواهی ولادت نيز صادر شده باشد، والدين ميتوانند با انتخاب يك نام مجاز ونوشتن عبارت " با تغيير نام فرزندم از ..... به ..... موافقت دارم " درپشت برگ گواهی ولادت و امضا آن تقاضای صدور شناسنامه بنمايند.


نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر ميباشد. در صورتيكه در شناسنامه پدر پيشوند "سيد" وجود داشته باشد، در شناسنامه فرزند نيز به تناسب جنس از پيشوند "سيد" يا "سيده" و يا پيشوند "سادات" ذكر خواهد گرديد .
اقليتهای دينی ميتوانند مطابق فرهنگ و آيين خود نام مورد نظر را انتخاب نمايند.

جهت انتخاب نام فرزند قبل از درخواست صدور شناسنامه به سایت سازمان ثبت احوال کشور به آدرس ذیل مراجعه نمائیدhttp://www.sabteahval.ir/tab-65.aspx

برای فرزندانی كه در هلند متولد شده اند و ازدواج والدينشان در شناسنامه ایرانی به ثبت رسيده، با حضور پدر، مادر يا وكيل رسمی آنان، شناسنامه صادر و ولادت در شناسنامه والدين ثبت ميشود. نیازی به حضور فرزند نمیباشد!

مدارک لازم:
۱- درخواستنامه تکميل شده برای صدور شناسنامه
۲- اصل شناسنامه های پدر و مادر
* - در صورت وجود هرگونه دو گانگی (مغايرت) در صفحه دوم شناسنامه های والدين (بخش ثبت ازدواج) ارسال اصل عقدنامه الزامی ميباشد.
۳- اصل گواهی ولادت بین المللی فرزند از شهرداری محل (Internationale Geboorteakte)
برای دیدن نمونه فرم اینجا را کلیک کنید 
توجه: نام و نام خانوادگی  پدر و مادر مطابق با مندرجات شناسنامه ایرانی در آن درج شده و به مهر و امضاء رسيده باشد. در صورت مغایرت با شناسنامه والدین نسبت به تصحیح گواهی ولادت قبل از ارائه مدارک اقدام گردد. 
*- چنانچه فرزندان ۲، ۳ يا چندقلو باشند، مدارک تعيين کننده ترتيب تولد نوزادان از بيمارستان بايد ارائه شود.
*- چنانچه درخواست کننده بالای ۱۵ سال باشد، دو برگ كارت آثار انگشتان، ملصق به عكس درخواست کننده که در بخش کنسولی انجام خواهد شد.
*- پرداخت هزینه صدور شناسنامه در بخش کنسولی

توجه!

مدارک ناقص جهت رفع نقص عيناً عودت داده ميشود!
حضور پدر یا مادر در سفارت برای امضای مدارک مربوطه ضروری است!

توصیه می شود که سند ازدواج ارائه گردد. 

________________________________________________________

متقاضیان بین 15 تا 18 سال

در صورتی که ازدواج والدين رسما به ثبت نرسيده، ثبت ولادت با حضور پدر و مادر و ارائه اقرارنامه رابطه زوجيت و نسب انجام و شناسنامه صادر ميگردد. در مواردی پدر به تنهايی، با حضور در سفارت و ارائه اقرارنامه رابطه نسب، ميتواند تقاضای ثبت ولادت بنمايد. اصلح است ابتدا نسبت به ثبت ازدواج اقدام و سپس برای فرزند درخواست شناسنامه شود .

مدارک لازم:
۱- درخواستنامه تکميل شده برای صدور شناسنامه
۲- اقرارنامه تکميل شده مبنی بر رابطه زوجيت و نسب توسط پدر و مادر
*- درصورت عدم ثبت ازدواج، چنانچه مادر بهر دليلی در سفارت حاضر نشود، پدر ميتواند به تنهائی با ارائه اقرارنامه تکميل شده مبنی بر رابطه نسب درخواست صدور شناسنامه کند. (در اين صورت ثبت ولادت فقط در شناسنامه پدر درج ميشود)
۳- اصل شناسنامه های والدين (در صورتيکه به هر دليلی مادر نتواند در سفارت حاضر شود، ثبت ولادت فقط در شناسنامه پدر درج ميگردد)
۴- اصل گواهی ولادت بین المللی فرزند از  شهرداری محل (Internationale Geboorteakte)
برای دیدن نمونه فرم اینجا را کلیک کنید
توجه: نام و نام خانوادگی پدر و مادر مطابق با مندرجات شناسنامه ایرانی در آن درج شده و به مهر و امضاء رسيده باشد. در صورت مغایرت با شناسنامه والدین نسبت به تصحیح گواهی ولادت قبل از ارائه مدارک اقدام گردد. 
*- چنانچه درخواست کننده بالای ۱۵ سال باشد، دو برگ كارت آثار انگشتان، ملصق به عكس درخواست کننده كه در بخش کنسولی انجام می شود.
۵- پرداخت هزینه صدور شناسنامه در بخش کنسولی
* - تصویر کارت اقامت یا تابعیت هلند

توجه!
مدارک ناقص جهت رفع نقص عيناً عودت داده ميشود!

_____________________________________________________

متقاضیان بالای 18 سال

متولدين هلند که به سن هجده سالگی رسيده اند ميتوانند درخواست صدور شناسنامه برای خود بنمايند. برای اين منظور بايد مدارک زير را ارسال و با تعيين وقت قبلی به همراه والدين خود در محل سفارت حاضر و اقرار نامه ويژه را در حضور مسئولين بخش کنسولی امضاء کنند.

مدارک لازم:

۱- درخواستنامه تکميل شده برای صدور شناسنامه
۲- اقرار نامه تکميل شده برای صدور شناسنامه (اين اقرارنامه بايد در محل سفارت امضاء شود)
۳- ااصل گواهی ولادت بین المللی فرزند از شهرداری محل (Internationale Geboorteakte)
برای دیدن   نمونه فرم  اینجا را کلیک کنید 
توجه: نام و نام خانوادگی  پدر و مادر مطابق با مندرجات شناسنامه ایرانی در آن درج شده و به مهر و امضاء رسيده باشد. در صورت مغایرت با شناسنامه والدین نسبت به تصحیح گواهی ولادت قبل از ارائه مدارک اقدام گردد. 
۴- اصل شناسنامه های جديد پدر و مادر
۵- دو برگ كارت آثار انگشتان، ملصق به عكس درخواست کننده. اين برگ و عکس ملصق در آن بايد توسط پليس هلند مهر و امضاء و شده باشد. (کارت انگشت نگاری پس از تماس با بخش کنسولی، از طريق پستی برای درخواست کننده ارسال ميشود تا نزد پليس هلند انگشت نگاری و تأييد نمايد)
۶- شش قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، غيرفوری، غيربرقی، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
۷ - تصویر کارت اقامت و یا گذرنامه هلندی متقاضی
۸-  پرداخت هزینه در بخش کنسولی با دستگاه PIN.

_________________________________________________

خانم خارجی با همسر ایرانی

صدور شناسنامه جهت بانوان خارجی‌ که با مردان ایرانی‌ ازدواج می‌‌نمایند ابتدا منوط به ثبت ازدواج آنها در نمایندگی‌ بوده و سپس شناسنامه ایرانی‌ جهت آنها صادر خواهد شد.

جهت اطلاعات بیشتر لطفا به بخش ثبت ازدواج مرد ایرانی‌ با زن غیر ایرانی‌ مراجعه شود.

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران