معرفی سفیر یا نمایندگی
گواهی تجرد

گواهی تجرد

 

چنانچه هموطنان مقيم خارج از کشور قصد ثبت ازدواج خود نزد مقامات محلی را داشته باشند، لازم است نسبت به اخذ گواهی تجرد از نمايندگی جمهوری اسلامی حوزه محل سکونت خود اقدام نمايند.

 

مدارک مورد نياز:

1-    تکميل فرم درخواست صدور گواهی تجرد

2-    ارائه اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات آن

3-    چنانچه شناسنامه المثنی باشد، به دو طريق زير مي توانيد نسبت به اخذ گواهی تجرد خويش اقدام نماييد

الف - ضمن حضور در نمايندگی نسبت به تکميل فرم مخصوص استعلام از سازمان ثبت احوال کشور اقدام نموده تا پس از مکاتبه با ادارات زيربط داخلی اقدام لازم معمول گردد.

ب - ضمن حضور در نمايندگی نسبت به تنظيم وکالتنامه بنام يک از بستگان خود در ايران جهت مراجعه به اداره ثبت احوال و اخذ گواهی تجرد و ارائه آن به اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه جهت ارسال به نمايندگی اقدام نمايد.

4-    ارائه و اصل و تصوير مدرک اقامتی معتبر کشور محل اقامت

5-    اصل اجازه نامه پدر زوجه (خانم) در اولين ازدواج

چنانچه ولی مقيم خارج از کشور باشد با مراجعه به نمايندگی رسمی جمهوری اسلامی ايران در محل اقامت خود، نسبت به تنظيم سند اجازه نامه اقدام و چنانچه ولی مقيم ايران می باشد، با مراجعه به دفاتر رسمی نسبت به تنظيم سند اجازه نامه اقدام و درصورت فوت وی، ارائه اصل خلاصه سند ثبت فوت صادره از سازمان ثبت احوال کشور و در صورت عدم ارائه رضايت پدر صرفا گواهی تجرد صادر می شود

6-     چنانچه زوج و زوجه دارای سابقه طلاق در شناسنامه خود می باشند، ارائه اصل طلاقنامه و يک سری فتوکپی از صفحات نوشته شده آن الزامی است

7-    ارائه رسيد پرداخت هزينه صدور گواهی تجرد و اجازه ازدواج براساس جدول هزينه های خدمات کنسولی

8-    فتوکپی کارت شناسائی ملی، (در صورت نداشتن کارت شناسائی ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)

 

توجه: اين گواهی صرفاً جهت ارائه به مقامات محلی و به زبان انگليسی صادر می گردد

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو