معرفی سفیر یا نمایندگی
معرفی

 

بخش سیاسی

 

 

وظیفه اصلی بخش سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه  از سویی اطلاع رسانی به دولت پادشاهی هلند در خصوص مواضع و دیدگاه های سیاسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل و موضوعات مختلف ملی و بین المللی و از سوی دیگر تجزیه و تحلیل تحولات سیاسی هلند برای انعکاس به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

بر همین اساس،  وظیفه تحکیم ، تقویت و توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با پادشاهی هلند در  زمینه های سیاسی و پارلمانی برعهده بخش سیاسی است تا  ضمن بررسی تحولات دو کشور و شناسایی ساز و کارهای مناسب، زمینه های عملی توسعه و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات دو دولت در تمامی بخش ها را فراهم می نماید.

 

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو