معرفی سفیر یا نمایندگی
معرفی

با عنایت به اهمیت دیپلماسی عمومی در توسعه و تقویت روابط میان کشورها بویژه ارتباطات مردم با مردم، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و با درنظرداشت این مهم، بخش یادشده ایجاد گردیده است. بخش دیپلماسی عمومی، حوزه های مختلف از جمله: ارتباط با رسانه های محل، ارتباط با محافل و مراکز هنری شامل موزه ها، گالری ها، سینماها، کتابخانه ها و ...، ارتباط با مراکز مذهبی شامل کلیساها، مساجد، مراکز اسلامی و ...، ارتباط با مراکز گسترش زبان فارسی و ... را در بر می گیرد. 

در حال حاضر، مسئولیت بخش یادشده به عهده آقای محمد احمدی می باشد.

تلفن تماس: 3384011-70-31+

ایمیل : m.ahmadi@mfa.gov.ir

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو