معرفی سفیر یا نمایندگی
معرفی مراکز علمی

 بسمه تعالی
بنیاد شریف
دانشگاه صنعتی شریف در جهت حمایت از اعلم و دانش و فن آوری همچون دانشگاه های صاحب نام دانیا، موسسه ای تحت عنوان بنیاد شریف تأسیس نموده است. هدف از تأسیس این بنیاد حمایت از دانشگاه صنعتی شریف در زمینه ارتقاء جنبه های علمی، کارآفرینی، پژوهشی، حمایت از استعدادهای درجشان دانشجویی، حمایت و تأسیس استارت آپها، شرکت های دانش بنیان، شرکتهای خلاق، توسعه پژوهشکده ها و غیره می باشد. برای آگاهی بیشتر به سایت ذیل مراجعه فرمایید:

 

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو