معرفی سفیر یا نمایندگی
تماس با ما

نشانی:

Duinweg 20, 2585 JX, The Hague, Netherlands

کد کشور و محل: 70 0031

شماره تلفن سفارت: 3384001

شماره تلفن بخش کنسولی: 3384000

 

تماس با بخش کنسولی و تعیین نوبت اینترنتی

 

ایمیل سفارت: iranemb.lhy@mfa.gov.ir

ایمیل بخش کنسولی: consulate@iranianembassy.nl

حساب توییتر سفارت: IR_NL@

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو