دیپلماسی عمومی

بخش دیپلماسی عمومی سفارت، حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، علمی، مطالعاتی، مذهبی وارتباطات مردمی را برعهده دارد.

تلفن تماس: 3384011-70-31+

ایمیل : s.asadi@mfa.ir